Згода на обробку персональних даних

Користувач, залишаючи заявку, оформляючи підписку, коментар, запит на зворотний зв'язок, реєструючись або здійснюючи інші дії, пов'язані з внесенням своїх персональних даних на інтернет-сайті https://freekidsbooks.eu, приймає цю Згоду на обробку персональних даних (далі – Згода ), розміщене за адресою https://freekidsbooks.eu/personal-data-usage-terms/.

Прийняттям згоди є підтвердження факту згоди Користувача з усіма пунктами згоди. Користувач дає свою згоду організації «Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту», ​​якій належить сайт https://freekidsbooks.eu на обробку своїх персональних даних із такими умовами:

Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.

Згода дається на обробку наступних персональних даних (які не є спеціальними або біометричними):

• прізвище ім'я по батькові;

• адресу електронної пошти;

• інші дані, що надаються Користувачем.

Персональні дані користувача не є загальнодоступними.

1. Метою обробки персональних даних є надання повного доступу до функціоналу сайту https://freekidsbooks.eu.

2. У ході обробки з персональними даними будуть вчинені такі дії з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.

3. Передача персональних даних, прихованих для загального перегляду, третім особам не здійснюється, крім випадків, передбачених законодавством.

4. Користувач підтверджує, що вказані персональні дані належать особисто йому.

5. Персональні дані зберігаються та обробляються до моменту ліквідації організації «Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту».

6. Користувач згоден отримання інформаційних повідомлень з сайту https://freekidsbooks.eu. Персональні дані обробляються до відписки Користувача від отримання інформаційних повідомлень.

7. Згода може бути відкликана Користувачем або його законним представником шляхом направлення Відкликання згоди на електронну пошту – admin@freekidsbooks.eu з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

8. Ця Угода є безстроковою, і діє весь час до моменту припинення обробки персональних даних, зазначених у п.7 та п.8 цієї Угоди.

9. Місце знаходження організації «Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту» відповідно до установчих документів: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Тагарозька, 64 Б

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *