We will be happy to receive a small but monthly help - this will allow us to feel more confident and plan our work more reliably.
Размер пожертвования
100
300
500
Способ оплаты
Bank Card
Liqpay e-wallet
Privat24
Ваши данные
Укажите ваше имя

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту Благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту”, в мережі Інтернет:

https://freekidsbooks.eu/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту” (код ЄДРПОУ 44851001), в особі Голови Данильчука Олександра Владиславовича, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

Благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту” збирає добровільні пожертви на статутну діяльність організації. Отримані кошти спрямуємо на розвиток друк безкоштовних дитячих книг, покращення роботи сайту, розбудову соціальних мереж, а також на покриття інших витрат, необхідних для існування організації.

Наша команда збирає 1000 000 гривень, для того щоб реалізувати проєкт до 14.10.2023 року.

*кошти з пожертвувань поверненню не підлягають

 

Опис проєкту:

“Безкоштовні дитячі книги для українських дітей-біженців” у рамках міжнародного проекту “Безкоштовні дитячі книги”, який передбачає:

– переклад на 54 мови світу дитячих книг та розміщення перекладів книг на сайті https://freekidsbooks.eu/;

– видавництво та поставка дитячих книг по Україні, а також за кордон;

 

Куди будуть витрачені кошти:

– Переклад книг,  заповнення сайту;

– Видавництво книг;

– SMM проєкту.

 

Куди будуть витрачені кошти у разі нереалізації проєкту:

– У разі нереалізації проекту або за наявності залишків, платник погоджується, що сума пожертвування не підлягає поверненню та буде спрямована на розвиток Благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту”.

 

Терміни та визначення:

 

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

 

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

 

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання»Предмет договору:

 

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

 

Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

 

Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

 

Права та обов’язки Організації:

 

Організація має право:

– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;

– Без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;

– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

 

Організація зобов’язана:

– У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

 

Права Благодійника:

– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування;

 

Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

 

Термін збору коштів:

Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

 

Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

 

Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.

 

Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

 

Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.

 

Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 

Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

 

Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

 

Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації. Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Соглашаюсь с офертой

Згода на обробку персональних даних

Користувач, залишаючи заявку, оформляючи підписку, коментар, запит на зворотний зв'язок, реєструючись або здійснюючи інші дії, пов'язані з внесенням своїх персональних даних на інтернет-сайті https://freekidsbooks.eu, приймає цю Згоду на обробку персональних даних (далі – Згода ), розміщене за адресою https://freekidsbooks.eu/personal-data-usage-terms/.

Прийняттям згоди є підтвердження факту згоди Користувача з усіма пунктами згоди. Користувач дає свою згоду організації «Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту», ​​якій належить сайт https://freekidsbooks.eu на обробку своїх персональних даних із такими умовами:

Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.

Згода дається на обробку наступних персональних даних (які не є спеціальними або біометричними):

• прізвище ім'я по батькові;

• адресу електронної пошти;

• інші дані, що надаються Користувачем.

Персональні дані користувача не є загальнодоступними.

1. Метою обробки персональних даних є надання повного доступу до функціоналу сайту https://freekidsbooks.eu.

2. У ході обробки з персональними даними будуть вчинені такі дії з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.

3. Передача персональних даних, прихованих для загального перегляду, третім особам не здійснюється, крім випадків, передбачених законодавством.

4. Користувач підтверджує, що вказані персональні дані належать особисто йому.

5. Персональні дані зберігаються та обробляються до моменту ліквідації організації «Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту».

6. Користувач згоден отримання інформаційних повідомлень з сайту https://freekidsbooks.eu. Персональні дані обробляються до відписки Користувача від отримання інформаційних повідомлень.

7. Згода може бути відкликана Користувачем або його законним представником шляхом направлення Відкликання згоди на електронну пошту – admin@freekidsbooks.eu з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

8. Ця Угода є безстроковою, і діє весь час до моменту припинення обробки персональних даних, зазначених у п.7 та п.8 цієї Угоди.

9. Місце знаходження організації «Міжнародний благодійний фонд підтримки розвитку науки, культури та спорту» відповідно до установчих документів: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Тагарозька, 64 Б

Соглашаюсь на обработку моих персональных данных
Перенаправление на безопасную страницу платежа...